Dermed er lagmannsretten enig med Asker og Bærum tingrett, som i april sa ja til å prøveløslate Betew.

Retten oppfatter Betew som ressurssterk og målbevisst, og tror at han vil bruke disse egenskapene til å skaffe seg utdanning og arbeid dersom han blir løslatt, heter det i kjennelsen som kom fredag.

Betew ble dømt til 16 års forvaring med en minstetid på ti år etter Nokas-ranet i Stavanger i 2004. Påtalemyndigheten anket avgjørelsen, og prøveløslatelsen ble derfor behandlet på nytt i lagmannsretten.

Har endret forklaring

Lagmannsretten konkluderer enstemmig med at Betew skal løslates på prøve innen 1. august i år. Han er ilagt en prøvetid på fem år.

Dommerne anser det som mindre sannsynlig at Betews nevnte egenskaper kan brukes til å begå nye lovbrudd, men utelukker det naturligvis ikke.

Nokas saken823 copy_1d7ad1ck106727e2f44km7ffa.jpg

Etter å ha nektet straffskyld i begge rettsinstanser i Nokas-saken, har Betew nå innrømmet at han var med på å planlegge ranet og har et medansvar for det. Han fastholder at han ikke var med på selve ranet, men trakk seg en uke før.

Betew er dømt for å ha vært en av de syv som var inne i tellesentralen og plukket penger.

Vil jobbe i barnevernet

Borgarting lagmannsrett mener risikoen for at Betew begår nye lovbrudd, ikke er høy nok til at han ikke kan løslates, og begrunner dette med «en konkret vurdering av Betews person og hans situasjon i dag».

— Jeg er fullt fokusert på studiene. Målet er å jobbe i barnevernet med vanskeligstilte ungdommer, sa Betew da han møtte i Borgarting lagmannsrett forrige uke.

Retten påpeker at prøveløslatelse uansett skjer på strenge vilkår, som Betew trolig vil overholde. Dette reduserer gjentakelsesfaren, konkluderer retten. Dessuten vektlegges det at Betew verken har noe rusproblem eller noen psykiske helseplager som øker risikoen for nye lovbrudd. Retten påpeker videre at Betew planlegger å flytte hjem til foreldrene.

Dommerne uttrykker imidlertid uro for at Betew kanskje ikke har et sosialt nettverk utenfor kriminelle miljøer. Men retten avviser å la dette være utslagsgivende i vurderingen ettersom et av vilkårene for å slippe ut av fengsel uansett er at han ikke skal ha noen kontakt med slike miljøer.

Schumann anket

Betew og Kjell A. Schumann var de to eneste som ble dømt til forvaring etter Nokas-ranet. Høyesterett kom til at Betew måtte dømmes til forvaring fordi han også tidligere var dømt for grove ran. Nokas-ranet ble begått mens Betew var ute på prøve etter avsoning av en fellesstraff.

Eidsivating lagmannsrett avslo 13. juni Kjell A. Schumanns begjæring om prøveløslatelse. Schumann har anket avslaget til Høyesterett.

Hans forsvarer Fredrik Schøne Brodwall sier at anken gjelder lagmannsrettens lovanvendelse.

Schumann var den av ranerne som skjøt og drepte politiførstebetjent Arne Klungland under ranet. Etter å ha sonet under svært strenge forhold i Trondheim fengsel er han nå overført til fengslets avdeling Leira, som er en åpen avdeling.