• I 2006 streiket lærerne etter at de ikke kom til enighet med arbeidsgiverorganisasjonen KS. Her fra Festplassen i Bergen. FOTO: Helge Sunde

Det blir lærerstreik

Lærerne har stemt nei i uravstemningen.