Søndag ettermiddag og kveld verserte det en rekke til dels motstridende meldinger om nye møter mellom partene, men klokkeslett kom og gikk uten at noe skjedde, i hvert fall ikke på overflaten.

Mekler Reidun Wallevik meldte i en SMS at hun ikke befant seg på Riksmeklerens kontor i Oslo, og dit kom heller ingen andre av toppene i kommuneoppgjøret.

— Det betyr ikke at det ikke arbeides for å finne en løsning, sa Wallevik til NTB.

Budskapet fra Unio, som streiker både i staten, KS-området og i Oslo, var at det ikke forelå konkrete planer om å møtes. Den samme beskjeden fikk NTB fra Fagforbundet, der forbundsleder Jan Davidsen er forhandlingsleder for LO Kommune. LO har rundt 25.000 medlemmer i streik i kommunene, så noe mekling uten Davidsen er utelukket.

En smule drama

Den smule dramastikk som oppsto, var at partene i det separate Oslo-oppgjøret gikk fra hverandre etter en drøy times sonderinger, som mekler Geir Engebretsen kalte det. Han ville ikke si at Unio var bremseklossen i Oslo-oppgjøret, men det fremsto likevel som at Unio i Oslo ville avvente en løsning på KS-oppgjøret, der Unio har tatt ut rundt 13.000 medlemmer i streik.

Streiken vil ifølge de store aktørene fortsette med full styrke mandag. Skoler, barnehager, sykehjem og søppelhenting er blant de kommunale servicetjenestene som er hardest rammet, og som drives med minimumsbemanning. Verre blir det når opptrappingene kommer mot midten av uken.

Streiken i staten er heller ikke helt over, ettersom Unio avviste tilbudet fra statens personaldirektør på 4,1 prosent som LO og YS godtok natt til lørdag.

Neppe mer penger

Unio-ledere som Anders Folkestad, Mimi Bjerkestrand og Arne Johannessen erkjenner at det sitter langt inne å hente mer i oppgjøret i offentlig sektor enn det som er godtatt av de andre hovedsammenslutningene.

Men de vil fortsette streiken blant politimannskaper, sykepleiere, lektorer, meteorologer og fysioterapeuter for å markere misnøye med resultatet og for å berede grunnen for neste års oppgjør.

Selv om hovedorganisasjonene forsikret at de ikke kjente til noe nytt meklingsmøte, utelukket ingen at mekler Wallevik på kort varsel kunne kalle dem inn til Grensen 3 i Oslo. Ingen så helt bort fra at det kunne skje i løpet av kvelden, og at det i så fall kunne føre til at natten måtte tas i bruk.