• AVSLAG: Bømlo Jakt- og fiskelag har i kommunen sitt naturbruksutval samrøystes fått avvist forslaget om 10 kroner fuglen i skotpremie for å få ned ein kråkebestand som laget meiner har auka enormt og gjer stor skade for andre fugleartar og for bøndene. FOTO: BT-ARKIV:

Full siger til kråka

Det blir ingen skotpremie på kråker på Bømlo. Jegerane får tommelen ned av politikarane.