Krekars advokat, Brynjar Meling, skrev onsdag et brev til Oslo tingrett der Krekar ba retten avskjære ham som vitne fordi han ikke har noe relevant å melde i saken.

Før retten har fått behandlet dette, har Breiviks forsvarere latt mullaen slippe å stille som vitne.