I undersøkelsen som Sentio har utført for Nationen, sier to av ti at de ikke vil betale mer for å opprettholde landbruket, mens de siste 40 prosentene ikke har noen mening.

De siste to årene har antall personer som er villig til å legge mer penger på bordet for maten, økt med 5 prosentpoeng, skriver avisen.

Bondeorganisasjonene er glade for at flere uttrykker vilje til å betale mer for maten, og tar svarene som en indirekte støtte til bedre tollvern.