Kjente ikke til medisinsk behandling

Verken Utlendingsdirektoratet (UDI) eller Utlendingsnemnda (UNE) var klar over den medisinske behandlingen Omar fikk.