De tre siste årene har Arbeidstilsynet registrert flere arbeidsskadedødsfall enn tidligere på 2000-tallet.

— Dette er dystre tall fordi vi ser en økning. Arbeidstilsynet vil følge utviklingen nøye. Arbeidsulykker kan og skal forebygges. Folk skal ikke dø på jobb, sier direktør Ingrid Finsboe Svendsen i Arbeidstilsynet i en pressemelding.

Hun oppfordrer alle arbeidsgivere til å gjøre en risikovurdering på arbeidsplassen.

— Å ha god oversikt over hva som kan utgjøre en risiko på arbeidsplassen er viktig for å forebygge ulykker, uttaler direktøren.

De fleste dødsfallene skjedde i næringene bygg og anlegg, primærnæringene, bergverk og transport. I løpet av våren kommer Arbeidstilsynet med en egen rapport med flere detaljer og analyser av arbeidsulykkene som førte til dødsfall i 2013.