• LØFTET FREM: Statsråd Rigmor Aasrud (Ap) poengterte i gårsdagens BT at ikke alle IKT-prosjekt var mislykkede, og viste til Lånekassens prosjekt «Lånekassens ønskede fremtid» (LØFT). Prosjektet sprakk imidlertid både tids- og kostnadsmessig. FOTO: HÅVARD BJELLAND (ARKIV)

Skrøt av sprekk-prosjekt

Lånekassens dataprosjekt ble seks år forsinket og en halv milliard kroner dyrere enn først planlagt. Likevel havner prosjektet på regjeringens skryteliste.