• FOTO: Scanpix

Må si fra om dyremishandling

Dyrs rettsvern er styrket betydelig i den nye loven om dyrevelferd.