• Arkivfoto. Håvard Bjelland

EU-krav kan presse fram kraftlinje

Et EU-direktiv om fornybar energi kan tvinge fram utbygging av den omstridte kraftlinjen i Hardanger.