Det vakte stor oppsikt i 2008 da det kom fram at daværende olje— og energiminister Åslaug Haga (Sp) og hennes ektemann hadde begynt å oppføre ny brygge ved hytten før de søkte kommunen om tillatelse.

Nå er den historie. Kunst til pinneved av Dagmar, skriver VG. Selve hytten overlevde uværet, men bryggen skal ha blåst vekk på kvelden 1. juledag.

— Bryggen ble ødelagt, men jeg har ingen ytterligere kommentarer, sier Haga til VG.

Det hører med til historien at Haga til slutt fikk tillatelse til å oppføre bryggen, men at hun måtte betale en bot på 7.500 kroner.