Arbeidstilsynet peker på at millioner av offentlige kroner sløses bort på å la skolebyggene forfalle, skriver Klassekampen.

— Situasjonen er alvorlig. Vi har uhorvelig mange eksempler på helt uakseptable forhold, sier overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet. Han mener skolene jevnt over får altfor lite penger til vedlikehold, noe som ikke bare gir dårlig inneklima for elevene, men som også er dyrt i lengden.

Flere kommuner velger til slutt å bygge nytt istedenfor å reparere den forfalte bygningsmassen. Det mener Bakke er sløsing av offentlige midler.

— Når man bygger nytt, kan årskostnadene bli så mye som tre ganger høyere enn hvis man heller vedlikeholder de gamle byggene, mener han.

Ifølge Arbeidstilsynet er Trondheim og Voss best i landet til å vedlikeholde skolebyggene sine, mens Bergen troner desidert på bunn. Også Oslo henger etter, men har blitt bedre de siste årene.