Nærmere 900 av dem som kan gå ut i streik etter helgen, er bussjåfører organisert i Norsk Transportarbeiderforbund. En eventuell streik kan dermed blant annet få betydelige konsekvenser for all rutetrafikk med busser i Oslo-regionen, Vestfold, Møre og Romsdal og i Trøndelag.

Gardermoen utsatt

Også catering— og drivstofftjenester ved Oslo Lufthavn Gardermoen vil bli rammet av en eventuell streik. Det siste vil igjen få konsekvenser for flytrafikken.

— Det er først og fremst arbeidsgiver vi ønsker å ramme, men vi kan ikke unngå at tredjepart også blir berørt, sier leder Vegard Einan i YS Privat. Overfor ABC Nyheter presiserer han og sier:

— Men man er nødt til å sende et tydelig signal om at dagens ordninger ikke er tilfredsstillende.

SAS sier de vil fylle drivstoff andre steder enn Gardermoen dersom det blir streik, men har liten tro på at trafikken blir berørt dersom det blir streik fra mandag. Pressesjef Vegard Gystad ved flyplassen håper flyselskapene og oljebransjen kan få til et samarbeid «om situasjonen blir særlig kritisk».

Ifølge YS Privat vil også deler av ambulansetransporten i Grenlandsområdet bli rammet, og ni ansatte i Sisterne Drift i Oslo, som forsyner hele Østlandet med olje, vil omfattes av konflikten.

Brøt meklingen

LO brøt onsdag meklingen i lønnsoppgjøret med NHO, og overleverte samtidig listen til riksmekler Kari Gjesteby over hvilke grupperinger som tas ut i streik fra mandag morgen dersom det ikke oppnås enighet innen meklingsfristen søndag klokken 24, skriver frifagbevegelse.no

Blir det konflikt, vil skift- og turnusarbeid som er påbegynt før midnatt søndag, bli avsluttet senest kl. 6.00 mandag 8. april, opplyser LO.

Forhandlingene mellom LO og NHO ble brutt før påske. Fredag før palmesøndag orienterte partene Riksmekleren om bruddet. Riksmekleren la deretter rutinemessig ned midlertidig forbud mot arbeidsstans.

Arbeidstvistloven krever at meklingen må pågå i minst ti dager før en av partene kan kreve av den avsluttes. Denne fristen gikk ut onsdag.

Fire dager

Når en av partene har bedt om at meklingen avsluttes, har Riksmekleren ytterligere fire dager på å forsøke å nå fram til enighet om et meklingsforslag. Det betyr at fristen for å komme til enighet går ut klokka 24 søndag.

Det er planlagt forhandlingsstart for ansatte i Spekter-bedriftene tirsdag 9. april og for ansatte i staten og i kommunene fredag 12. april.

Fire dager er også minsteperioden fra et varsel om eventuell opptrapping av streiken. (©NTB)