— Det biologiske prinsipp skal ikke hindre barn i å vokse opp i omgivelser som trygger barnet, sier SV-nestleder og barne-, familie og likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen.

Lørdag varslet hun i sin tale til SV-landsmøtet endringer i barnevernsloven, og at det biologiske prinsipp ikke lenger skal være det overordnede prinsippet i norsk lovgiving.

— Mors og fars rett til å være foreldre skal ikke gå på bekostning av barns rett til trygghet, sier Thorkildsen.

- Beskytte bedre

Ifølge SV-nestlederen mener både fagfolk, forskere og barnevernsbarn at det prøves for lenge og for mye før barn får starte på nytt et annet sted.

— Hensynet til barnet har blitt for svakt. Hensynet til foreldrene er blitt for sterkt, sier Thorkildsen.

Da SV-leder Audun Lysbakken var fagstatsråd, satte han ned et utvalg ledet av barnepsykolog Magne Raundalen. Anbefalingene var klare: barna må beskyttes bedre, og barnevernet må gjøre en større forskjell for barna. Raundalens utvalg foreslo et nytt prinsipp som tar utgangspunkt i om barnet har det bra og vokser opp i omgivelser som støtter barnets utvikling.

— Om kort tid legger jeg frem den barnevernreformen som Audun la grunnlaget for, varsler Thorkildsen.

Styrket barnevern

Statsråden sier at hun gjennom det siste året som barneminister har fått utallige historier fra barn og unge som forteller om vold, overgrep, rus og psykisk mishandling.

— Det er også fortvilende at så mange av historiene har det samme budskapet om at barnevernet burde ha grepet inn før, og de burde ha tatt barnet vekk fra det hjemmet der overgrepene skjedde, sier Thorkildsen.

Til stor applaus i landsmøtesalen mener hun at SV i regjering har fått til det største løftet for det kommunale barnevernet på 20 år.

— 850 nye stillinger, en halv milliard øremerkede barnevernskroner. Fylkesmennene sitter på rådmenn og ordførere landet rundt for å sikre at de ivaretar de mest utsatte barna, sier barne,- familie og likestillingsministeren.