Tilsynsrapporten, som ble laget etter en inspeksjon på Ryanairs norske base på Rygge i begynnelsen av juni i år, blir lagt fram tirsdag, skriver Aftenposten.

— Vi har bedt selskapet presisere noen punkter rundt de ansattes arbeidstid og fritid, og hvis dette bringes i orden, har vi ingen innsigelser på den måten Ryanair opptrer på i Norge når det gjelder arbeidsmiljø og sikkerhet for de ansatte, sier seniorkommunikasjonsrådgiver Bjørn Erlandsen i Luftfartstilsynet til avisa.

Kontrakter

Luftfartstilsynet krever at Ryanair retter sine ansettelseskontrakter slik at de kommer i samsvar med den norske arbeidsmiljøloven når det gjelder å fastslå den daglige og ukentlige arbeidstiden. Lengden på de ansattes pauser må også inn i disse bestemmelsene.

Ryanair får en frist til 1. november 2013 til å rette opp nevnte forhold, og Luftfartstilsynet skriver i et brev til Ryanair at selskapet ikke risikerer noen former for inngrep dersom spørsmålene rundt arbeidstiden blir spesifisert.

Tilsynet kom etter at det irske lavprisselskapet hadde vært i hardt vær og fått voldsom kritikk for arbeids- og lønnsforholdene til sine ansatte. Lønnsforholdene skal ikke ha vært en del av den aktuelle inspeksjonen.

Ingen av de ansatte, verken piloter eller kabinansatte har opplevd å bli tvangsflyttet til en annen base mot sin vilje. De som jobber på Rygge, har valgt å jobbe der, går det fram av rapporten.

- Som forventet

Kommunikasjonssjef Robin Kiely i Ryanair mener de er svært gode på både sikkerhet og arbeidsvilkår. Men han avviser at det norske Luftfartstilsynet har myndighet til å si noe om de flyansattes kontrakter.

Luftfartstilsynet fant ingen grove brudd på arbeidsmiljøloven under inspeksjonen hos Ryanair på Moss Lufthavn Rygge, men ber selskapet gi noen flere opplysninger.

— Fordi norsk luftfartstilsyn ikke har noen myndighet over Ryanairs irske kontrakter, vil disse fortsatt være styrt av EUs og irsk lovgiving, noe Moss tingrett nylig har bekreftet, sier Kiely i en pressemelding.