- Gud skal bli mindre macho

Gud er verken mann eller kvinne. Kirken lanserer nå forslag til ny liturgi som legger opp til et mer kjønnsnøytralt gudsbegrep.