Saken er alvorlig, opplyser smittevernoverlege Jon Sundal ved Stavanger universitetssjukehus til NRK.

— De fleste som blir syke, utvikler jo ikke sykdom. Det gjør bare én av ti smittede, så derfor regner vi ikke med at det kan dreie seg om så mange. Men vi vet ikke, og dette er jo en alvorlig sak, så vi må gå grundig til verks, sier han.

Sundal opplyser at de rundt 70 personene representerer et stort antall og at den smittede 29 år gamle helsearbeideren ved sykehuset trolig har vært i kontakt med enda flere.

— Nå tar vi den indre sirkelen i første runde, og så får vi se hva blodprøvene sier, sier Sundal.

Det vil ta mellom seks og åtte uker før svar på blodprøvene er klare. Hvis blodprøvene viser tegn til smitte, blir det nærmere undersøkelser med spyttprøve og røntgen av lunger.

Bare én gang tidligere de siste 20 årene har Sundal opplevd smitte hos ansatte. Da var det noen få ansatte som ble smittet av en tuberkulosepasient som var innlagt ved sykehuset. Ingen av de smittede ansatte utviklet selve sykdommen.