• PÅLEGG: Helseminister Bent Høie vil at alle fastleger som reserverer seg mot å henvise til abort, skal informere alle pasientene på listen sin om det. FOTO: HÅVARD BJELLAND

Høie: Fastleger bør sende brev til alle pasientene

Helseminister Bent Høie (H) mener det er allmennlegenes plikt å informere hele pasientlisten dersom de ikke vil henvise til abort.