Statistikken fra Krisesentersekretariatet viser at 47 prosent var utsatt for overgrep fra ektefelle eller samboer og 9 prosent fra tidligere partnere, skriver Klassekampen.

22 prosent var utsatt for overgrep fra sine foreldre, og 24 prosent hadde med seg barn ved det første oppholdet på krisesenteret.

Linda Jakobsen, som er leder for krisesenteret Betzy i Drammen, mener tallene viser at det er et reelt behov for krisesenterplasser også for menn.

— Vi trodde at voldsutsette menn først og fremst hadde bruk for noen å snakke med, men oppdaget raskt at det også var bruk for et botilbud, sier hun.

Det var i 2010 at et krisesentertilbud for menn ble lovpålagt. Kommunene skal ha et slikt tilbud både til kvinner, barn og menn. Det er et krav at botilbudet til kvinner og menn skal være fysisk atskilt. 40 av 47 krisesentre har nå også et tilbud til menn.