Opplysningen kommer frem i politiets redegjørelse til Justis— og beredskapsdepartementet, som NRK har fått tilgang til.

Tre personer ble drept om bord på Valdresekspressen i Årdal 4. november.

I redegjørelsen fremgår det at en av innringerne til AMK-sentralen brukte ordene «terrorhandling», «flere drepte», og «en person truet med kniv».

Men den dramatiske meldingen ble aldri videreformidlet fra AMK til de to andre nødetatene.

Politimester Ronny Iden i Sogn og Fjordane politidistrikt har forfattet dokumentet, men ønsker ikke å utdype overfor NRK.

— Rapporten ligger der og vi har redegjort for fakta. Det blir ikke gitt ytterligere kommentarer før vi har gjort en skikkelig evaluering, sier Iden til NRK.