Flere tilhengere av rekreasjonskjøring med snøscooter har i ettertid hevdet at forsøksprosjektet fra 2001 til 2005, var vellykket. Margrete Skår som evaluerte forsøksprosjektet, sier det er feil å framstille forsøket som en suksess, skriver Aftenposten.

Solberg-regjeringen har varslet at alle kommuner som har søkt, kan få være med i en forsøksordning der kommunene selv kan gi tillatelse til fornøyelseskjøring med snøscooter i utmark.

— Myndighetene løper en stor risiko ved å videreføre forsøksordningen til 108 kommuner, sier forskeren og understreker:

— Vår hovedkonklusjon var klar: Å innføre nye kjøreformål - som rekreasjonskjøring i tillegg til nyttekjøring - førte til økt støy og trafikkbelastning totalt sett i forsøkskommunene. Hovedkonklusjonen i rapporten har ofte stått unevnt i ettertid, samtidig som andre resultater er vridd på, noe som jo ikke er uvanlig ved sterkt politiserte saker, påpeker hun. (©NTB)