Kirken i Lier i Buskerud var fullsatt da bisettelsen startet klokken 12. Kolleger fra både Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap og Nettbuss var til stede i kirken.

— Arve var glad i jobben sin som bussjåfør. Han passet godt til den, sa prost Ellen Martha Blaasvær i sin minnetale, ifølgeNRK.

— Han ga livet sitt i den tjenesten han hadde for fellesskapet. Da vi sammen forberedte oss til denne dagen, lette vi etter ord for å beskrive dette vonde. Vi fant ordene uforståelig, brutalt og meningsløst, sa hun.

Bussjåfører over hele landet stoppet sine busser i ett minutt for å hedre sin kollega da bisettelsen startet.

Kvernhaug var en av tre som ble drept på Valdresekspressen i Årdal 4. november. En asylsøker fra Sør-Sudan er siktet for trippeldrapet.