Etter det avisen erfarer, vil et av fiskeriminister Elisabeth Aspakers (H) budskap på en pressekonferanse klokka 7.30 mandag morgen være at regjeringen har besluttet ikke å innføre såkalt gjennomsnittlig rullerende MTB i oppdrettsnæringen.

MTB står for maksimalt tillatt biomasse (den til en hver tid stående mengde av fisk, målt i tonn eller kilo). Mens et oppdrettsanlegg i dag kan ha maksimalt 780 tonn fisk til enhver tid (945 tonn i Troms og Finnmark), ville denne ordningen isteden ført til at det blir beregnet gjennomsnittlig stående biomasse i den foregående tolvmånedersperioden.

Mange mindre oppdrettsanlegg mener forslaget om rullerende MTB er godt, og anslår at et slikt regime vil bety at oppdrettsproduksjonen øker med maksimalt 5 prosent, med små miljømessige konsekvenser. Verdens største oppdrettskonsern Marine Harvest mener på sin side at produksjonen vil øke opp mot 15-18 prosent.

Mattilsynet uttrykte forrige uke frykt for rekordmye lakselus i sommer, og lakselusen blir stadig mer motstandsdyktig mot tilgjengelige legemidler. Sammen med regjeringens løfter om vekst i oppdrettsvolumene er den alvorlige lusesituasjonen bakteppet for Aspakers pressekonferanse om havbruk.