LO-leder Gerd Kristiansen minnes Reiulf Steen for hans varme og sterke sosiale engasjement.

— Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om at Reiulf Steen har gått bort. Reiulf hadde ledende verv i Arbeiderpartiet i et kvart århundre, og var en framtredende, tydelig og godt likt partileder gjennom seks år. Hans bånd til fagbevegelsen var sterke, og hans internasjonale engasjement inspirerte til etterfølgelse, sier LO-leder Gerd Kristiansen i en pressemelding.

- VARME: LO-leder Gerd Kristiansen kaller Reiulf Steen en «inspirator»
SCANPIX

Hun tror mange vil huske Reiulf Steen som en usedvanlig varm og åpen politiker.— Han var en gudbenådet taler og en stor inspirator for mange. Han hadde et brennende sosialt engasjement som han holdt fast ved helt til det siste. Våre tanker går nå til Reiulfs nærmeste familie, sier Kristiansen.

- Moderniserte partiet

– Det er med stor sorg vi nå har fått meldingen om at Reiulf er død. Vi sender nå alle våre hilsener og tanker til hans kone i Nes, hans barn og hans øvrige familie, sier Arbeiderpartiets parlamentariske leder Martin Kolberg til NRK.

Fra Steens ettermæle trekker Kolberg fram Steens modernisering av partiet i etterkrigsgenerasjonen.

SORG: Martin Kolberg minnes Reiulf Steen som en prinsipiell politiker.
SCANPIX

– Han var en viktig skikkelse i debatten om Arbeiderpartiets internasjonale forankring, både når det gjaldt NATO og EU, daværende EF. Han brakte partiet gjennom veldig vanskelige tider og brakte partiet sammen. Det tror jeg vil bli det viktigste som står igjen, sier Kolberg.Ap-veteranen forteller at Steen fulgte godt med på partiets utvikling også i senere tid.

– Han var en ideolog og en prinsipiell politiker som var interessert i hva som foregikk i Norge men også internasjonalt. Han fulgte med så lenge han orket, sier Kolberg.

— Ville skape verdier

Tidligere statsminister og Høyre-leder Kåre Willoch sier det var forferdelig trist å få nyheten om Reiulf Steens bortgang. Han beskriver Steen som en «ekte idealist».

MOTSTANDERE: - Vi var dypt uenige, men jeg respekterte ham alltid høyt, sier Kåre Willoch.
SCANPIX

– Det var bevegende og en forferdelig trist nyhet, selv om jeg var klar over at han ikke var frisk, sier Willoch til NTB om sin tidligere politiske rival.– Vi var jo dypt uenige i en del politiske spørsmål, men jeg var aldri i tvil om hans oppriktighet og hans sterke ønske om å skape verdier for samfunnet.

Den tidligere Høyre-lederen sier skarpe dueller naturlig nok hører til i forholdet mellom lederne for landets to største partier.

– Men jeg respekterte ham alltid høyt som politiker.

Willoch sier de to hadde så mye med hverandre å gjøre at det er vanskelig å plukke ut en enkelt situasjon eller hendelse.

– Jeg husker blant annet godt at vi var sterkt uenige i blant annet sikkerhetspolitikken og forholdet til USA og Sovjetunionen, men samtidig var jeg altså aldri i tvil om at det var idealene som drev ham.