Undersøkelsen, som blir publisert tirsdag, viser at de regionale helseforetakene planlegger en omfattende nedbygging av lokalsykehus over hele landet i løpet av de neste årene.

— Dersom helseforetakenes prosesser og planer får fortsette, kan antall sykehus med akuttfunksjoner nesten bli halvert, sier professor Bjarne Jensen ved Høgskolen i Hedmark. Han står bak rapporten.

Nedbyggingsplaner

Jensen har kartlagt hvor mange lokalsykehus som står i fare for å bli nedlagt, slått sammen eller miste flere helsetjenester de kommende årene.

Tallene indikerer at antall lokalsykehus i Helse sør-øst vil reduseres fra 28 til 10. I Helse Vest vil antall lokalsykehus reduseres fra 10 til 5 lokalsykehus. I Helse Midt-Norge vil antall sykehus reduseres fra 9 til 4 eller 5, mens man i Helse Nord vil redusere antall lokalsykehus fra 10 til 5 eller 7.

I løpet av perioden etter helsereformen som ble innført i 2001, har antall helseforetak med akuttfunksjoner blitt redusert fra 47 til 19.

- Nei, ingen planer

Adm. direktør Herlof Nilssen i Helse Vest avviser at de har planer om å redusere tilbudene på noen av lokalsykehusene på Vestlandet.

— Nei, vi har ingen planer om noen endringer i tilbudene, sier han.

Jensen sier Nordfjord, Lærdal, Odda og Stord er lokalsykehusene han mener er truet. Dette avviser Nilssen.

— Vi har sagt vi skal se på arbeidsdelingen mellom store og små, og det er vi langt på vei ferdig med ved disse sykehusene, sier han.

Nilssen er kritisk til Jensensn konklusjoner.

— Denne rapporten er etter mitt syn bare med på å urolige folk helt unødvendig, sier han.

Bør avgjøres politisk

Undersøkelsen er utarbeidet på oppdrag fra Kommunenes interesseforening for lokalsykehus (KIL), som lenge har arbeidet mot nedleggelser av lokalsykehus.

— Denne sentraliseringen er en del av en politisk og samfunnsmessig trend, som ikke har et vitenskapelig grunnlag. Vår rapport viser at kvaliteten av de oppgavene et lokalsykehus utfører, ikke blir vesentlig bedre med sentralisering, og det har heller ingen økonomisk gevinst, sier leder for Kommunenes interesseforening for lokalsykehus, Bjørn Sverre Birkedal til NTB.

Interesseforeningen har tidligere bedt helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) om å følge lovnadene i Sundvolden-erklæringen og stoppe helseforetakenes nedleggelser av lokalsykehus, før han legger fram Nasjonal helse- og sykehusplan for Stortinget i oktober 2015.