— Jeg er veldig glad for denne muligheten som jeg nå får til å bidra til bedre kår for mennesker som lider nød. Dette er en organisasjon som først og fremst samarbeider med FNs utviklingsporgram, men også andre organisasjoner eller land om god gjennomføring av ulike prosjekter, sier Grete Faremo til NTB.

— Når jeg nå går inn på laget til FNs generalsekretær, så håper jeg å kunne bidra med den brede erfaringen jeg har fra både næringsliv, offentlig sektor og politikk, sier hun videre.

Infrastruktur

UNOPS er en selvfinansierende organisasjon som er tilstedeværende i over 80 land og har til sammen rundt 6.000 ansatte.

— Vi kan ta oppdrag fra mange organisasjoner eller land og bidra til at de når målene sine. For eksempel har jeg som forsvarsminister sett at UNOPS bidro med bygging av infrastruktur i Sør-Sudan og i Afghanistan, altså i vanskelige områder hvor FN er helt avgjørende for videre utvikling, utdyper Faremo.

Uvisst om oppstart

Faremo sier det ennå ikke er avklart når hun begynner i den nye jobben i UNOPS, som har sitt hovedkontor i København i Danmark.

— Det er opplagt at det blir i år, men ikke akkurat når, sier Faremo.

Hun får en stilling som såkalt undergeneralsekretær i FN. Faremo sier hun først ble kontaktet av en utenlandsk headhunter. Deretter har hun vært gjennom intervjuer, før mye har falt på plass de siste dagene.

— Jeg håper det både er den brede bakgrunnen og kvaliteten i det jeg har levert som er grunnlag for tilliten jeg nå får fra generalsekretæren og styret for denne organisasjonen, sier Faremo.

Brende gratulerer

— Jeg vil gratulere Grete Faremo med utnevnelsen som ny leder for FNs kontor for prosjekttjenester. Det er gledelig at Norge dermed får toppstillingen i en FN-organisasjon som betyr mye for FNs evne til å støtte utvikling i fattige land, sier utenriksminister Børge Brende (H).

Faremo var forsvarsminister i den rødgrønne regjeringen fra 2009 til 2011. Da ble hun justisminister inntil regjeringsskiftet i fjor høst. Hun har tidligere også vært olje- og energiminister og bistandsminister.