— Bakgrunnen er at jeg vil det skal komme tydelig fram at beløpet på 500.000 kroner er riv ruskende galt. Dette er det verste eksempelet på uriktige påstander som har kommet mot min klient, sier forsvareren til Eirik Jensen, advokat Jens-Ove Hagen, til Dagsavisen.

Han korrigerer nå opplysninger som har versert i pressen etter at Dagsavisen trykket dem 4. april:

  • Beløpet som ble beslaglagt hjemme hos Jensen var 30.000 kroner, ikke 500.000 kroner.

Spesialenheten bekrefter at de opprinnelige påstandene er gale.