• BAK MURENE: I Bergen Fengsel utgjør rumenere og nigerianere de største utenlandske gruppene. - Det er en del språkproblemer her. Noen av de innsatte kan verken norsk eller engelsk, sier Iman (28). Han kommer fra Iran og soner en narkotikadom. FOTO: JAN M. LILLEBØ

Utlendinger fyller fengslene

Norge har høyest andel utenlandske innsatte i Skandinavia.