De ansatte i barnehagen reagerte både på at mannen luktet alkohol og var i uvanlig godt humør da han kom kjørende for å hente barna en ettermiddag i oktober 2010, skriver Aftenposten.

Da 51-åringen kjørte hjem med barna, kontaktet barnehagen politiet. Tre kvarter senere var en patrulje på plass hjemme hos mannen som blåste rødt i promillekontrollen. Mannen hevdet grunnen til utslaget var at han hadde drukket tre til fire halvlitere med øl etter at han kom hjem.

På Sykehuset Asker og Bærum ble promillen fastslått til å være 2,51, og Asker-mannen la deretter på alkoholkonsumet til å ha vært hele sju halvlitere og tre Baileys på de 45 minuttene det tok fra han kom hjem til politiet sto på døra.

Men til tross for promillen ble mannen frikjent for promillekjøring både i tingretten og nå sist i lagmannsretten.

Flertallet i lagmannsretten mente at «selv om det er sannsynlig at tiltalte hadde drukket alkohol før han dro til barnehagen, er det ikke tilstrekkelig bevis» for at mannen hadde mer enn 0,2 i promille da han hentet barna.