Ringeriksbanen skal gå mellom Sandvika og Hønefoss og vil gi kortere reisetid langs en viktig pendlerstrekning, ifølge samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

— Regjeringen har besluttet å gi banen samme status som de andre tre InterCity-strekningene på Østlandet. Det settes av 20 millioner til arbeidet i 2014, sier han.

Solvik-Olsen påpeker at banen også vil forkorte reisetida mellom Oslo og Bergen betydelig.

— Banen skal bidra til å håndtere transportbehovet som følge av den sterke befolkningsveksten på Østlandet. I tillegg vil en reisetidsreduksjon på nærmere én time gjøre togtrafikken mellom Oslo og Bergen mer attraktiv, sier han.

Politikerne har satt seg som mål å starte selve byggingen av banen i 2018, men det er fortsatt uavklart om det vil la seg gjøre.