Til tross for at det mangler 4.400 pedagoger i norske barnehager, går utviklingen riktig vei. Det er i dag 1.000 flere barnehager som oppfyller lovens minstekrav til pedagogisk bemanning enn det var i 2009. Det er nesten en dobling på tre år. Flertallet av barnehagene som ikke oppfyller dagens krav, trenger kun én ny pedagog for å være innenfor loven.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) synes tallene er gledelige:

— Det jobber i dag 1.600 flere barnehagelærere i norske barnehager enn det gjorde i 2009. Det er utrolig positivt fordi vi vet at kvaliteten på barnehagetilbudet henger nøye sammen med kompetansen hos de ansatte, sier Halvorsen til Dagsavisen.

Samtidig som Utdanningsdirektoratets tall samlet sett viser økt pedagogtetthet, avslører tallene også store forskjeller. Verst er det i Akershus, der kun én av fem barnehager oppfyller minstekravet til pedagogisk utdanning. Best er Vestfold, der nesten tre av fire barnehager oppfyller lovens krav.