• INGEN FEIL: 22. juli brukte politiet 68-70 minutter fra de fikk første melding til Anders Behring Breivik var pågrepet. Sønderland-utvalget mener polititjenestemennene fra Nordre Buskerud politidistrikt ikke gjorde noe feil. FOTO: STR

- Har preget politistasjonen

Politimennene ved Utøya ble «frikjent». - Godt for dem å få bekreftelsen, sier politimesteren.