• UHELDIG: Advokat Einar Drægebø representerer 23 overlevende og etterlatte etter Utøya-terroren. De reagerer negativt når enkeltadvokater uttaler seg særs kritisk i media. - De mener at det i dag er et for uklart faktagrunnlag til å trekke veldig bastante konklusjoner, sier han. FOTO: RUNE SÆVIG

Murring blant bistandsadvokatene

Bistandsadvokatene etter 22. juli krangler om hvordan de skal opptre i media.