Regjeringen vil forby halvautomatiske våpen med stor ildkraft

Regjeringen vil forby visse halvautomatiske rifler – som den som ble brukt på Utøya 22. juli – i sitt forslag til ny og strengere våpenlov.

Publisert Publisert

Statsminister Erna Solberg, justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

  • NTB
iconDenne artikkelen er over to år gammel

– Dette er våpen som egentlig er utviklet for politi og forsvar og omsatt i sivil versjon. Det er et angrepsvåpen, det er ikke et våpen for å felle norsk vilt, sier justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) til NTB.

Han understreker at forbudet dermed ikke rammer rifler som vanligvis brukes av norske jegere.

En liten gruppe sportsskyttere som konkurrerer på internasjonalt nivå samt våpensamlere skal fortsatt ha mulighet til å eie slike våpen, ifølge forslaget som ble lagt fram i statsråd fredag.

Amundsen anslår at det er et par tusen som eier denne våpentypen som må levere fra seg våpnene sine dersom loven blir vedtatt.

Forbudet mot våpentypen ble foreslått av Gjørv-kommisjonen, som undersøkte sikkerhetsmanglene etter terrorangrepet 22. juli 2011. At det har tatt så lang tid å legge fram loven, begrunner Amundsen med at EU har arbeidet med et nytt våpendirektiv. Det ble først fastsatt i mai.

– Det var klokt å vente, for direktivet ble ganske annerledes enn det som opprinnelig var signalisert. Når det først er på plass, mener jeg vi har jobbet relativt raskt, sier Amundsen.

– God våpenkultur

EU-direktivet blir bakt inn i den nye våpenloven, selv om Frp tidligere har vært motstandere av å innføre det.

– Gitt sikkerhetssituasjonen trenger man å ha bedre kontroll på dette området. Frp har tatt inn over seg utfordringene vi står oppe i. Det som har vært viktig for Frp, og som vi ivaretar med den nye loven er at vi har en god og sunn våpenkultur i Norge, sier Amundsen som svar på hva som har endret seg.

EU-direktivet som til slutt ble vedtatt er ikke like strengt som det opprinnelige forslaget og som norske jegere var svært skeptiske til.

– Det er ikke noen dramatiske endringer for jegerne, bekrefter kommunikasjonskonsulent ​Håvard Skjerstad Andersen i Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF). Han sier at det allerede i dag er restriksjoner på våpen «av militær karakter».

Det er også foreslått endringer i reglene for å låne våpen, påpeker Andersen. Etter dagens regler skal den som låner bort våpenet sitt passe på at den som låner det, oppfyller kravene. Regjeringen foreslår at den som skal låne, må skaffe en godkjenning fra politiet.

– Et arbeid som aldri slutter

Forslaget ble presentert på en pressekonferanse fredag, der justisministeren deltok sammen med statsminister Erna Solberg (H) og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H). Solberg framholdt at samtlige tiltak som ble anbefalt av Gjørv-kommisjonen nå enten er gjennomført eller iverksatt, men la til:

– Det er et arbeid som aldri slutter. Vi må jobbe med ledelse, trening og samøvelse, sier hun.

Gjørv-kommisjonen kom med til dels krass kritikk av den norske sikkerhets- og beredskapssituasjonen og pekte blant annet på uklare ansvarsforhold og dårlig samhandling mellom politi og forsvar.

Fredag trådte også en ny instruks for samarbeid mellom politiet og Forsvaret i kraft. Den skal gjøre det lettere for politiet å få hjelp av Forsvaret i tilfelle en terrorhandling.

– Dette betyr at politiet kan gå direkte til Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) og be om bistand. Det gamle regimet der man må gå veien via departementene, blir borte. Så får heller vi trekke i nødbremsen hvis vi syns at denne bistanden ikke skal gis, men det er klart at det vil ha en ekstremt høy terskel, sier forsvarsministeren til NTB.

Hun sier at det er politimesteren som skal lede operasjonen.

Publisert