Vil ha konsesjonsfritak for småbruk

Regjeringen foreslår at småbruk med et totalareal på inntil 100 mål og med maksimalt 20 mål fulldyrket mark skal fritas fra konsesjon.