Forsvarssjefen får det glatte lag

— Når forsvarssjefen får ein klar skriftleg instruks frå forsvarsministeren, må han sjølvsagt formidle den skriftleg nedover til dei underordna ledda.