- Kokker og matroser får ikke jobb

Underordnede sjøfolk som kokker, matroser og lærlinger blir utkonkurrert. Utlendingene vil overta slike stillinger.