Særlover for ansatte i Posten og NSB oppheves

Særlovene som ble fastsatt da de tidligere forvaltningsbedriftene Posten og NSB ble statlige særlovselskaper, skal oppheves.