Brev til norske soldater om Balkan-syndrom

Det norske forsvaret vil sende ut brev til alt personell som har vært i utenlandstjeneste i Balkan og ber de som har fått helseplager etter tjenesten om å kontakte forsvaret.