Avslørte feil i Kristins forklaring

Trippeldrapstiltalte Kristin Kirkemo Haukeland (28) forklarte seg feil om seks sentrale forhold og fortiet flere andre ting som kunne være sentrale under et politiavhør 17. juni 1999.