Mye grums i norsk vann

218 vannverk har for høye verdier av organisk materiale i vannet, viser tall fra Statens institutt for folkehelse. Men flesteparten av vannverkene leverer ikke engang inn disse opplysningene, slik de er pålagt.