Frykter utarming av fagmiljø

Flere forskere i Norge frykter at fagmiljøet innenfor assistert befruktning står i fare for å bli rasert.