Ap: -Åpen kirke-stat-debatt

Arbeiderpartiet vil gå inn i debatten om den fremtidige kirkeordning på en åpen og fordomsfri måte, sier stortingsrepresentant Eva Nilsen.