Foreningen Seniorsaken etablert i går

Med base i Myrveien 2 i Ås kommune utenfor Oslo tar Foreningen Seniorsaken sikte på å bli en landsomfattende folkebevegelse. Målet er å bli like stor og samfunnsmessig slagkraftig som ÆldreSagen i Danmark. Her er det 438.000 medlemmer.