Vegvesen-ansatte vil ikke bli hjelpepleiere

Vegdirektoratets planer om å omskolere ansatte ved veikontorene til hjelpepleiere møter liten entusiasme blant de tillitsvalgte i etaten.