Bondevik ønsker armslag

For Kjell Magne Bondevik og KrF er det viktig å ha handlefrihet etter valget hvis ikke sentrumsalternativet vinner frem.