Fiskarlaget ber regjeringen ta affære

Norges Fiskarlag ber regjeringen øve press på britiske myndigheter for å få stanset utslippene fra Sellafield-anlegget.