- Husk kondom på reisen

Dette blir om kort tid budskapet til de flyreisende til utlandet. Oppfordringen vil komme som godt synlig reklamespots på flybussene.