Trenger ti år for å iverksette miljølov

Miljøverndepartementet trenger ti år for å kunne iverksette en lovregel som skal gjøre det lettere å bekjempe ulovlig handel med fredede dyr og fugler.